Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói - nhanh chóng

Tin rao trong : 'Dịch vụ', người rao : Khanh VinBrains, 15/5/20.

  1. ID Tin rao:
   88135
  2. Tình trạng:
   Mới 100%
  3. Khu vực:
   Tp Hồ Chí Minh
  4. Giá:
   0 VNĐ
  5. Địa chỉ:
   Thủ ĐỨc, Hồ Chí Minh
  6. Thông tin:
   15/5/20, 146 Đọc
  7. Báo cáo vi phạm:
  8. bấm xem số

 1. Khanh VinBrains

  Khanh VinBrains Chat với người nàyXếp hạng theo số tin rao

  Tin:
  7
  Giới tính:
  Nữ
  Điện thoại:
  số điện thoại
  Facebook:
  Link Facebook
  Website:
  Link website
  Nhu cầu:
  Dịch vụ
  Bạn đang cần tư vấn cũng như tìm địa chỉ thực hiện dịch vụ giải thể doanh nghiệp nhanh chóng, uy tín !

  Theo Luật doanh nghiệp năm 2014 thì thủ tục giải thể doanh nghiệp được thực hiện trong các trường hợp như sau:

  - Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

  -Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

  - Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.


  [​IMG]
  Dịch vụ giải thể Doanh nghiệp của Vinbrains

  Trong bài viết này Vinbrains sẽ hướng dẫn các bạn trình tự thực hiện giải thể doanh nghiệp:

  Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp: Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  -Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

  - Lý do giải thể;

  - Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

  - Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

  - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  Thanh lý tài sản của doanh nghiệp: Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

  Gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước quản lý doanh nghiệp và người lao động: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được:

  - Gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp;

  -Đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp;

  - Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

  - Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).


  [​IMG]

  Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp theo thứ tự sau đây:

  - Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

  -Nợ thuế;

  -Các khoản nợ khác.

  Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

  Thông tin liên hệ

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIN BRAINS
  Địa chỉ: 49 Linh Trung, KP2, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
  Hotline: 0937 220 227 - 0903 183 345
  Email: [email protected]
  Website: Vinbrains.com
   
Đang tải...