thang nâng 12m

  1. Thùy Dương
  2. Thùy Dương
  3. Thùy Dương
  4. Thùy Dương
  5. Vũ Thị Hiền Anh
  6. Trần Tuấn