1. Bấm vào nút share FB, rồi tắt. Bấm vào nút share lần thứ 2 để hiện ảnh tin rao khi share FB
    Dismiss Notice
  2. Nên sử dụng Up ảnh của 1Doi1 để SEO tốt hơn
    Dismiss Notice
  3. Mua Xu bằng PayPal nếu bạn cần Xu để sử dụng mua tin VIP
    Dismiss Notice

Chọn giao diện

Chọn giao diện bạn muốn sử dụng trên diễn đàn

  1. 1Doi1_2019 Phiên bản 2019
Đang tải...