Điểm thưởng dành cho hangsgbiotech

 1. 100
  Thưởng vào: 27/8/18

  Ưu tú! 100 tin rao.

  Bạn nhận được thông báo này khi đóng góp 100 tin rao.

 2. 30
  Thưởng vào: 29/5/16

  Đóng góp 30 tin rao.

  Cảm ơn bạn đã gắn bó và đăng 30 tin trên website

 3. 1
  Thưởng vào: 29/5/16

  Bài viết đầu tiên

  Thông báo bạn đã có bài viết đầu tiên

Đang tải...